  Ytrebygdsvegen 37, 5251 SØREIDGREND

  Orgnr 993 802 484

Velkommen til H Skage AS

H Skage AS leverer tjenester innen taksering av eiendom, samt vurdering av skader og reklamasjoner på bygninger. Foretaket har én ansatt med kontor i Dolvik på Søreide. Samtlige oppdrag utføres av Heine Skage. Arbeid utføres i hovedsak i Hordaland.

Ansatt i foretaket har drevet med taksering siden 1995 og har lang erfaring innen byggebransjen med mesterbrev i tømrerfaget fra 1984. Oppdragsgivere er advokater, forsikringsselskaper, banker, bedrifter og private.

Foretaket er medlem i Norsk Takst og sertifisert for oppdrag innen skade, bolig -og næringstaksering.

Heine Skage er godkjent Recognised European Valuer (REV - sertifisering).

Norsk Takst

Norsk Takst

REV-sertifisering

REV-sertifisering

Mesterbrev

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Din takstmann i Bergen og omegn

Verditakst og lånetakst

En verditakst er en beregning av eiendommens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Det blir foretatt befaring og oppmåling. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, beregnede arealer, samt beregning av markedsverdi og eventuelt låneverdi.

Tilstandsanalyse

En tilstandsanalyse inneholder detaljert beskrivelse av bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten bygger på en grundig befaring. Bygningsdelenes tilstand blir rapportert med tilstandsgrad og beskrivelse av eventuelle avvik. Vurderingene tar hensyn til alder og forventet tilstand. 

Næringstakst

Foretaket tilbyr tjenester innen næringstaksering og har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting.

Skadetakst

Det vanlige er at skadeoppdrag rekvireres fra forsikringsselskapene. Oppdrag blir imidlertid utført på uavhengig basis, uten noen form for binding. Hovedformålet med en skadetakst er å beskrive skaden slik at forsikringsselskapet har et godt grunnlag for å gi riktig oppgjør.

Forhåndstakst

En forhåndstakst angir fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på planlagte tiltak. Typiske eksempler er nybygg, deling av tomten, seksjonering, samt tinglysing av avtaler og servitutter.
Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å vurdere forhold det reklameres på når en eiendom har skifter eier. Rapporten beskriver avvik fra forventet tilstand, og det blir utarbeidet beskrivelse og kalkyler for nødvendige utbedringer. De juridiske sidene av saken vurderes ikke.

Byggelånsoppfølging

Bankene krever ofte uavhengig oppfølging og kontroll i forbindelse med byggelån. Før fakturaer går til utbetaling krever långiver nøytral vurdering av fakturabeløpet. Utbetalinger skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Det blir foretatt fortløpende vurderinger om prosjektet holder seg innenfor opprinnelig kostnadskalkyle.

Våre priser


Eks. mvaInkl. mva
Timepris for tilstandsanalyse og reklamasjonsrapporter1.360,-1.700,-
Næringstakster: fra12.000,-15.000
Andre oppdrag: pris etter avtale
Verdi- og lånetakst enebolig5.000,-6.250,-
Byggelånsoppfølging: pris etter avtale

 Forhåndstakst:4.500,-5.625,-
 


                                                                                                                                                 

Kjøring og bompenger innenfor Bergen Kommune er med i prisen. Kjøring utenfor kommunen kr. 8,75 pr. km inkl. mva.

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

Ønsker du å komme i kontakt med oss

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

Skal du sende oss post? Benytt vår postadresse: Nordeidevegen 28, 5251 Søreidgrend

  heine@hskage.no

  900 96 197

  Ytrebygdsvegen 37, 5251 SØREIDGREND

  Orgnr 993 802 484

hCaptcha

H Skage AS leverer tjenester innen taksering av eiendom, samt vurdering av skader og reklamasjoner på bygninger i Bergen og nærliggende områder